Kommunicera miljömål

En handbok i strategisk kommunikation för miljömålsarbetet.

Arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen – miljömålen i dagligt tal –
bygger till stor del på dialog, samverkan och samförstånd. I sådana
arbetsprocesser behöver den som leder processerna kunna kommunicera
väl. Det gäller att göra visioner tydliga och begripliga, det gäller att skapa
engagemang och samförstånd och det gäller att formulera mål, riktlinjer
och strategier.

Våren 2013 hölls därför den första kursen i miljökommunikation i RUS regi.
I uppdraget ingick också att dokumentera kursen, vilket nu resulterat i denna handbok.

Arbetet med handboken har skett i samarbete med RUS arbetsgrupp. I RUS hoppas vi nu att denna handbok ska tjäna som stöd och inspiration för miljömålssamordnare och andra beröra, och tar gärna emot synpunkter på hur den kan förbättras och utvecklas till kommande upplagor.


Rapportnummer 2017:35

Publiceringsår: 2017

Antal sidor: 28