16 juni ordnade länsstyrelserna och Naturvårdsverket ett informations- och dialogmöte om Miljömålsrådets nya programområde Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem.

Nu kan du ta del av informationen från mötet.