Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta?

En handbok för länsstyrelserna.

En handbok för integrering av miljö och klimat
i länsplan för regional transportinfrastruktur.

Denna rapport syftar till att vara ett stöd i arbetet med att integrera nationella energi-, klimat- och miljömål i landets länstransportplaner för regional transportinfrastruktur.

Handboken vänder sig till länsstyrelserna som ett led i uppdragen att samordna klimat- och miljömålsarbetet i länet och att bidra till att vi når transportrelaterade klimat-, miljö- och hållbarhetsmål. Den kan även fungera som stöd, kunskapsunderlag och inspiration för kommunala och regionala samhällsplanerare och länsplaneupprättare. Handboken beskriver hur planeringsprocesserna för nationell och regional transportinfrastruktur går till och hur vi kan främja arbetet med att öka integreringen av nationella energi-, och klimat- och miljömål i kommande länstransportplaner.


Utgivare: RUS, LEKS, Länsstyrelsen Stockholm

Rapportnummer: 2021:05

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-070-1

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 58


Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.