Generell vägledning till små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin för att arbeta med miljömålen och det ekologiska perspektivet i Agenda 2030

Den här vägledningen vänder sig till dig som ska arbeta med att knyta ert miljöarbete till de svenska miljömålen. Att du och ditt företag väljer att arbeta med miljömålen och det ekologiska perspektivet i Agenda 2030 betyder att ni kommer att få en bättre styrning och uppföljning av viktiga områden utöver de rent ekonomiska. Ni kan bättre visa vad företaget gör för att bidra till ett hållbart samhälle och även att ni är ett ansvarstagande företag vilket kan vara en konkurrensfördel när beställaren väljer vem de vill samarbeta med.


Miljömålen är viktiga för näringslivet att känna till och att arbeta med. Målen är strategiska och ligger till grund för den svenska miljöpolitiken framöver och miljödimensionen i de globala målen. Arbetet med
de globala målen kommer för svensk del ta sin utgångspunkt i miljömålssystemet. Därför är Sveriges miljömål viktiga för näringslivet och kan bli affärskritiska. Många företag ser samband mellan hållbarhetsarbete och ökad lönsamhet. Det är främst kundkrav, eget engagemang och varumärke som är de viktigaste drivkrafterna.

Vägledningen är en del i vägledningsmaterialet ”Näringslivets arbete med miljömålen och Agenda 2030” .


Utgivare: RUS, Länsstyrelsen Skåne

Rapportnummer: 2019:10

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-149-7

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 13