Avfallsförebyggande i energi- och klimatomställningen – rekommendationer till länsstyrelserna

Denna rapport har syftet att lyfta fram rekommendationer på hur länsstyrelsen kan arbeta mer konkret med frågor rörande avfallsförebyggande inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag inom tillsyn, prövning, miljömål samt energi- och klimat. Tillhörande denna rapport har ett presentationsmaterial tagits fram bestående av en sammanställning av goda exempel på avfallsförebyggande arbete från olika delar av landet. […]