Syftet med denna vägledning är att ge länsstyrelser, kommuner och även andra regionala och lokala aktörer en överblick över, och vägledning i, hur miljömålssystemets etappmål kan användas i miljöarbetet. Vägledningen ska komplettera och utveckla den presentation som finns på sverigesmiljömål.se.

Etappmålen ska göra det lättare att nå generationsmålet och miljömålen och identifierar en önskad omställning av samhället. Etappmål finns (i november 2022) inom sju olika områden; Avfall, Begränsad klimatpåverkan, Cirkulär ekonomi, Farliga ämnen, Hållbar stadsutveckling, Luftföroreningar samt Minskat matsvinn.

I vägledningen finns en kort övergripande text om respektive etappmål, förslag på hur och i vilken mån etappmålet kan användas och kommuniceras i löpande arbete inom framför allt länsstyrelsens verksamhet samt länkar till mer information om etappmålen.


Publiceringsår: 2022

Publikationstyp: Vägledning


Ladda ner rapporten