Frukostseminarium om cirkulär ekonomi

I maj arrangerades ett frukostseminarium om cirkulär ekonomi. Medverkade gjorde expertgruppen Normskifte som tagit fram rapporten Tro, hopp och visioner. Dessutom medverkade samordnaren för Delegationen för cirkulär ekonomi och berättade om delegationens arbete, det nya uppdraget och arbetet framåt med cirkulär ekonomi. Nu kan du ta del av presentationerna som visades på mötet. Dokumentation från […]