Hur kan vi göra länstransportplanerna mer klimatsmarta?

En handbok för integrering av miljö och klimat Framsida på rapporten, bild på tåg i vinterlandskap.i länsplan för regional transportinfrastruktur.

Denna rapport syftar till att vara ett stöd i arbetet med att integrera nationella energi-, klimat- och miljömål i landets länstransportplaner för regional transportinfrastruktur.

 

Handboken vänder sig till länsstyrelserna som ett led i uppdragen att samordna klimat- och miljömålsarbetet i länet och att bidra till att vi når transportrelaterade klimat-, miljö- och hållbarhetsmål. Den kan även fungera som stöd, kunskapsunderlag och inspiration för kommunala och regionala samhällsplanerare och länsplaneupprättare. Handboken beskriver hur planeringsprocesserna för nationell och regional transportinfrastruktur går till och hur vi kan främja arbetet med att öka integreringen av nationella energi-, och klimat- och miljömål i kommande länstransportplaner.


Utgivare: RUS, LEKS, Länsstyrelsen Stockholm

Rapportnummer: 2024:23

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-308-5

Publiceringsår: 2024

Sidantal: 65


 

Ladda ner rapporten som PDF