Växt i snölandskap

 

Varje år följer alla län upp hur det går för miljömålen och vilka åtgärder som görs. Nu är årets uppföljning klar.

Du kan nu ta del av länens uppföljningar.

Regional årlig uppföljning – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se)