Hållbar konsumtion och giftfri vardag

Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Enligt det målet ska konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Generationsmålets strecksats, som beskriver att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt, är en tydlig signal till alla myndigheter, inklusive länsstyrelser, att vi har ett ansvar att ta hänsyn till konsumtionens miljö- och hälsopåverkan, också i andra länder.

På dessa sidor har vi samlat underlag som kan utgöra stöd för länsstyrelsernas åtgärdsarbete inom konsumtionsområdet.

Aktuellt

RUS håller samman en referensgrupp för Hållbar konsumtion och Giftfri vardag med deltagare från Skåne, Kronoberg och Jönköpings län.

RUS deltar även i arbetet med Miljömålsrådets programområde konsumtion och andra delar av Miljömålsrådets arbete som rör konsumtion. Vi är en regional kontaktyta för nationellt konsumtionsarbete som t ex: Konsumentverket, Naturvårdsverkets uppdrag kring textil och plast, SEI:s projekt UNLOCK och delegationen för cirkulär ekonomi.

RUS bevakar och driver på vad som görs nationellt angående konsumtionsbaserad statistik och om möjligt bidra i Miljömålsberedningen om etappmål inom konsumtion.

Under våren 2022 uppmanar RUS till fördjupningsdialoger som en fortsättning på de konsumtionsfrukostar som hölls hösten 2021.  

Under våren planeras även några kunskapshöjande insatser kopplat till cirkulär ekonomi.

Har du något mer som borde finnas med under aktuellt eller något du vill ska lyftas i en nyhet kopplat till konsumtionsområdet? Här gärna av dig i så fall!

Marie-helene.bergstrand@lansstyrelsen.se

Inspiration från tidigare insatser

Frukostwebbinarium inom området Konsumtion

RUS anordnade hösten 2021 tillsammans med nationella myndigheter in till fem olika frukostwebbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet. Här kan du läsa mer om webbinarierna.

Regionala seminarier 2020

Under början av året samordnare RUS ett seminariepaket till länen med erbjudande om regionala seminarier inom textil, matsvinn och konsumtion med medverkan från nationella myndigheter som Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Konsumentverket. Intresset var stort och efter en omställning till digitala webbinarier pga pandemin så kunde under året 10 webbinarier på konsumtionstemat genomföras.

Upphandlingsseminarier 2017 och 2018

Upphandlingsturnén i samarbete mellan länsstyrelserna (RUS), Kemikalieinspektionen (Kemi) och Upphandlingsmyndigheten (UHM) har under år 2017 och 2018 besökt 20 av de 21 länen. Målet med turnén var att nå hela kedjan (beslutsfattare, beställare och upphandlare) med en kunskapshöjande och motiverande dialog. 

Avfallsförebyggande i energi- och klimatomställningen

Länsstyrelsen Östergötland har 2019 sammanställt en rapport inom projektet Avfallsförebyggande i energi- och klimatomställningen.

Läs och ladda ner rapporten här.

Kontakt

Marie Helene Bergstrand

Marie-helene.bergstrand@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.