Vägledning för miljömålens etappmål

Syftet med denna vägledning är att ge länsstyrelser, kommuner och även andra regionala och lokala aktörer en överblick över, och vägledning i, hur miljömålssystemets etappmål kan användas i miljöarbetet. Vägledningen ska komplettera och utveckla den presentation som finns på sverigesmiljömål.se. Etappmålen ska göra det lättare att nå generationsmålet och miljömålen och identifierar en önskad omställning […]